Atık Taşıma

Atık Taşıma

Atık taşımacılığı, atıkların doğru şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için önemli bir süreçtir. Atıkların taşınması sırasında çevresel kirliliğin önlenmesi, insan sağlığının korunması ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi önemlidir. Başarılı bir atık taşıma sistemi için, uygun araçlar, ekipmanlar ve personel gereklidir.